Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Oświadczenia majątkowe władz gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Skarbnik
2022
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Sekretarz Gminy
2022
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Sekretarz Gminy
Skarbnik
2022
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok na zakończenie pracy
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik Gminy
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Skarbnik