Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Szczegółowe wyszukiwanie
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy
2018
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor d.s gospodarki gruntami
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Inspektor d.s gospodarki gruntami