Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Urząd Stanu Cywilnego

Szczegółowe wyszukiwanie
Urząd Stanu Cywilnego
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Urząd Stanu Cywilnego
2021
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2020
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
2018
Oświadczenie majatkowe początek zatrudnienia
Stanowisko pracownika - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego