Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Ulhówek

Kadencja 7 (2014 - 2018)

Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Teresa Senetra Stanowisko:Przewodnicząca Rady Gminy Ulhówek
Telefon: tel. 84 661 60 05
0 1
Wiesław Cielica Stanowisko:Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ulhówek
Telefon:84 66 16 005
0 2
Tomasz Baran Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon: tel. 84 661 60 05
0 3
Joanna Buczkowska Stanowisko:Radna Gminy Ulhówek
0 4
Paweł Dąbrowski Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
0 5
Stanisław Dybich Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon: tel. 84 661 60 05
0 6
Izydor Gałan Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon: tel. 84 661 60 05
0 7
Wiesław Górnicki Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
0 8
Elżbieta Kuźniarz Stanowisko:Radna Gminy Ulhówek
0 9
Dariusz Słoniec Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon: tel. 84 661 60 05
0 10
Mariusz Śrutwa Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon:84 66 16 005
0 11
Agata Szeliga Stanowisko:Radna Gminy Ulhówek
Telefon:84 66 16 005
0 12
Stanisława Ziober Stanowisko:Radna Gminy Ulhówek
0 13
Wiesław Teterycz Stanowisko:Radny Gminy Ulhówek
Telefon:84 66 16 005
0 14
Marta Zwolak Stanowisko:Radna Gminy Ulhówek
0 15